• 2

Biz hakda

19 ýyl boýag we agaç örtüklere üns berýär.

Şanhaý Freemen Chemicals Co, .Ltd goşmaça baha döretmek arkaly dünýäde öňdebaryjy himiýa üpjün edijilerinden biri bolmagy maksat edinýär.Çeşmeleri birleşdirmek arkaly global we sebitleýin ahyrky bazar müşderilerine uzak möhletli durnukly we bäsdeşlik ukyply himiki önümleri bermäge borçlanýarys.

Hyzmat pudagymyz

 • Gowy himiýa

  Gowy himiýa

  Gowy himiýa: Bäsdeşlik bahasy we durnukly üpjünçiligi bilen dürli nepis himiki serişdeleri hödürleýäris.Önümlerimiziň hili barada alada edýäris, müşderiniň islegini kanagatlandyrmak üçin dürli gaplama ölçeglerini berip bileris.
 • FARMAKUTIKA

  FARMAKUTIKA

  Derman: Tehniki nou-hau we GMP önümçilik tejribämiz bilen saýlanan ösen araçylary we API-ni hödürleýäris.Önümlerimiziň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, erginler we haramlygy gözegçilik etmek baradaky talaplary berk ýerine ýetirýäris.
 • AGROKEMIKA

  AGROKEMIKA

  Agrohimiýa: Agrohimiýa pudagynda 25 ýyldan gowrak tejribämiz bolan ýerli paýlaýjylara hyzmat etmek üçin dürli bukjany hödürleýäris.Biziň teklibimiz ösen araçylardan başlap, işjeň maddalara çenli.
 • Iýmitlenmek

  Iýmitlenmek

  Kilo laboratoriýasyndan tä täjirçilik önümçiligine yzygiderli we uzak möhletleýin esasda käbir ösen hünärleri ösdürmäge we tölegli öndürmäge taýýar.Çykýan önümlerimiz, optimallaşdyrylan prosesi ýa-da ýörite çig maly birleşdirmek arkaly özboluşly sintetiki artykmaçlyga eýe.Her gün çykdajylary we HSE standartyny gowulandyrmagy dowam etdirýäris.

Biz bilen habarlaşyň

Biz size elmydama kömek etmäge taýýardyrys.
Derrew biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
 • Salgysy: Suite 22G, Şanhaý Senagat Maýa goýum Bldg, 18 Caoxi Rd (N), Şanhaý 200030 Hytaý
 • Telefon: + 86-21-6469 8127
 • E-mail: info@freemen.sh.cn
 • Salgysy

  Suite 22G, Şanhaý Senagat Maýa goýum Bldg, 18 Caoxi Rd (N), Şanhaý 200030 Hytaý

  E-poçta

  Telefon